تماس با ما

اگر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند

Trax د سراسر جهان

دفتر ما در لندن است

آدرس: نیویورک

0800 214 5252

polpo@traxagency.co.au

شنبه ها : 9am-5pm

123 خیابان

استرلیا خیابان 4

UTC−05:00 UTC+01:00

با ما در ارتباط باشید